SUURTOETAJAD

Ehituspartner


Otepää vald


Ametlik peokoht


Ametlik restoran


Start ja finiš


Ametlik kohvik

Tuurini aega jäänud: Päeva-3299Tundi-15Minutit-50

MAPRI EHITUS 19. OTEPÄÄ RATTAMARATON / 2018

Üldjuhend

1. Võistlus

1.1. Otepää Rattamaraton viiakse läbi vastavalt Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

2. Võistluse toimumine

MAPRI Ehitus 19. Otepää Rattamaraton

Toimumisaeg: 28.07.2018

Stardipaik: Otepää Keskväljak

3. Distantsid

3.1. Otepää Rattamaratonil toimub Matk (nädal enne põhivõistlust), Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Maratoni distants on 43 km.
3.3. Poolmaratoni distants on 20 km.
3.4. Lastesõitude distantsid ja rajad avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil.
3.5. Nädal enne põhivõistlust toimuva matkasõidu pikkused kopeerivad Maratoni ja Poolmaratoni distantse.

4. Stardiajad

4.1. Maratoni stardiaeg on kell 12.00
4.2. Poolmaratoni stardiaeg on kell 13:00
4.3. Lastesõitude orienteeruv stardiaeg on 12:10

5. Registreerimine ja stardimaksud

5.1. Registreerimine (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis veebilehel: www.rattamaraton.ee
5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, võistlusnumber, ajavõtukiip (kleebitud numbri tagaküljele), ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.
5.3. Stardimaksud:

 

Etapp
I voor
EUR

Etapp
II voor
EUR

Etapp kohapeal EUR

Maraton

24

30

35

Maraton, 2000a. ja hiljem sündinud

17

21

25

Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile

10

10

ei

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

15

15

ei

Poolmaraton

20

25

30

Poolmaraton, 2000 ja hiljem sündinud ning  1958 ja varem sündinud

13

17

20

Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile

10

10

ei

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

15

15

ei

5.3.1. Ümberregistreerimine toimub vaid e-posti teel info@rattamaraton.ee kuni võistlusnädala kolmapäeva südaööni, stardipaigas saab ümber registreerida vaid sama inimene teisele distantsile, teisele osalejale ümberregistreerimist ei toimu.
5.4. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.5. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00
5.6. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
5.7. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.
5.8. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
5.9. Otepää Rattamaratoni ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.
5.10. Otepää Rattamaratoni lastesõidud on tasuta.

6. Võistkonnad

6.1. Otepää Rattamaratonil võistkondlikku arvestust ei toimu.

7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse

7.1. Võistlejate numbrid, väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.
7.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul käesoleva aasta parima etapi koht Estonian Cup rattamaratonide sarjas. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
7.3. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.rattamaraton.ee hiljemalt kell 12 võistlusele eelneval päeval.
7.4. Maratoni stardigrupid jagunevad järgnevalt: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 200-300...
7.5. Poolmaratoni stardigrupid jagunevad järgnevalt: 1001-1050, 1051-1100, 1101-1200...
7.6. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest.

8. Olulised reeglid

8.1. Jalgrataste klass on vaba.
8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.
8.3. Võistlustel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid ja SA Eesti Antidopingul on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info Eesti dopinguvastasest tegevustest on leitav siit (http://www.antidoping.ee/sportlasele/dopingukontroll/) ning dopinguvastased reeglid siit (http://www.antidoping.ee/wp-content/uploads/2014/11/Eesti-dopinguvastased-reeglid-uus-2015.pdf).
8.4. Startida tohib ainult oma nime all.
8.5. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.6. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult. Vahefiniši tulemuse saamiseks peab läbima raja täies ulatuses kuni eelmainitute joonteni.
8.7. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
8.8. Kiivri kandmine on kohustuslik.
8.9. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
8.10. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
8.11. Punktides 8.2-8.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
8.12. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.
8.13. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine rangelt keelatud.

9. Vastutus

9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

10. Tulemuste arvestamine

10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit.
10.2. Ajavõtukiip on kleebitud stardinumbri sisemisele küljele ning seetõttu ei tohi numbrit murda ega muul moel kahjustada.
10.3. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.rattamaraton.ee
10.4. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil:  indrek@tolknet.ee

11. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)

11.1. Maraton (mehed): M16 (2002-2004), M-Põhiklass (1979-2001), M40 (1969-1978), M50 (1968 ja varem sündinud);
11.2. Maraton (naised): N-Põhiklass (1979-2004), N40 (1978 ja varem sündinud);
11.3. Poolmaraton (mehed): M12 (2006-2010), M14 (2004-2005), Mehed-Põhiklass (1959-2003), M60 (1958 ja varem sündinud);
11.4. Poolmaraton (naised): N12 (2006-2010), N14-16 (2002-2005), N50 (1968 ja varem sündinud), N-Põhiklass (1969-2001).

12. Autasustamine

12.1. autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Maraton

Maratoni üldjärjestus

1 – 3 k.

Maratoni Naiste üldjärjestus

1 – 3 k.

Mehed: M16

1 – 3 k.

Mehed: M40, M50

1 k.

Naised: N40

1 k.

Poolmaraton

N12, N14-16, M12, M14,

1 – 3 k.

Mehed-Põhiklass (1959-2003)

1 k.

M60 (1958 ja varem sündinud);

1 k.

N50 (1968 ja varem sündinud)

1 k.

N-Põhiklass (1969-2001)

1 k.

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:
13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.
13.1.2. kõigi teiste EC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).
13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tasutakse peakohtunikule ning tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

14. Võistluse korraldaja:

Võistlus

Korraldaja

Telefon

E-post

MAPRI Ehitus 19. Otepää Rattamaraton

Marko Koosa

 (+372) 5202695

 info@rattamaraton.ee

15. Muu info:

15.1. Kohalejõudmise, parkimise, majutuse  jm. oluline info asub kodulehel www.rattamaraton.ee

Ehituspartner


Pagaritooted


Spordijook


 

Jäätisepartner


Joogipartner


Seikluspartner


Vahefiniš

Otepää vald


Ametlik restoran


Start ja finiš


Rattapartner


Ametlik majutuspartner


Autopartner


Koduleht

Ametlik supipartner


Saunapartner


Tööriista partner


Ametlik peokoht


Ametlik kohvik


Vihmariided e-poest


Eesti maasikad

Rattamaratonide sari


Rattapesu


Eesti Kultuurkapital


Metsapartner


Reklaamkingituste
partner


Metsa- ja saematerjal


Seikluspartner